WCZESNA INTERWENCJA

Ważne jest, aby rodzice uzyskali pomoc dla swojego dziecka jak najwcześniej, by była ona kompleksowa, wielodyscyplinarna.

We wczesnej interwencji kładzie się nacisk na pracę zespołową specjalistów różnych dziedzin, by móc:

 • ustalić wielospecjalistyczną diagnozę (lekarską, neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną)
 • opracować wielospecjalistyczny, indywidualny program rehabilitacji dziecka
 • śledzić rozwój dziecka
 • zapewnić wsparcie psychologiczne dla rodziny
 • opracować program terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczny dla rodziny
 • kontaktować rodziców z innymi rodzicami chorych dzieci

Jakim dzieciom potrzebna jest pomoc?

Grupę dzieci, która ma prawo być objęta pomocą wczesnej interwencji nazwano grupę dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Należą do niej:

 • dzieci z ciąż wysokiego ryzyka
 • wcześniaki z ZOKN
 • dzieci z urazami okołoporodowymi centralnego układu nerwowego
 • dzieci z wadami genetycznymi, mutacjami chromosowymi, abberacjami chromosowymi
 • dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi
 • dzieci z opóźnionym dojrzewaniem odruchowym
 • dzieci po przebytych infekcjach centralnego układu nerwowegodzieci z zaburzeniami metabolicznymi
 • dzieci z mikrozaburzeniami czynności mózgu, o ciężkim przebiegu
 • dzieci z epilepsją

Im szybsze oddziaływanie na dopiero rozwijający się układ nerwowy, tym większa możliwość korekcji, a nawet zahamowania zaburzeń. W tym wczesnym etapie dojrzewania struktur nerwowych jest możliwe uczenie mózgu przez wrażenia, doświadczenia, oddziaływanie wielozmysłowe. Im dziecko młodsze i im szybciej zostanie wprowadzona właściwa terapia, tym rokowania są lepsze. Mówi się, że najlepszy czas na terapię dziecka to okres od momentu narodzin do 3 roku życia, a do 6 roku życia u dzieci występuje większa podatność na oddziaływania i postępy w rehabilitacji.

Wczesna interwencja a nasza placówka

W Przychodni Rehabilitacyjnej HELIOS w Strzegomiu rodzice mogą skorzystać z pomocy wysokiej klasy specjalistów wielu dziedzin (medycyny, psychologii, rehabilitacji, logopedii, neurologopedii, terapeutów integracji sensorycznej), którzy zajmą się chorym dzieckiem, opracują dla niego indywidualny program terapeutyczny, ukierunkują rodziców na rehabilitację dziecka
w domu, umożliwią wymianę doświadczeń z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Rodzice uzyskują wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem, oraz wsparcie psychologiczne tak potrzebne rodzicom i całym rodzinom.

W naszej placówce pracujemy z dziećmi:

 • Wcześniaki z ZOKN
 • Dzieci z ciąż wysokiego ryzyka
 • Z urazami okołoporodowymi c.u.n.
 • Z wadami genetycznymi, mutacjami chromosowymi
 • Dzieci z opóźnionym dojrzewaniem odruchowym
 • Dzieci z zaburzeniami metabolicznymi
 • Dzieci z epilepsją
 • Dzieci z mikrouszkodzeniami czynności mózgu
Scroll to Top
Skip to content