METODA McKENZIE

Istotą metody jest to,że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. U niektórych pacjentów interwencja , czy mobilizacja ze strony terapeuty jest konieczna, lecz nie powinna być stosowana wobec wszystkich.

Badanie pozwala ustalić kierunek przemieszczenia uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może określić , jakim ruchem ciała, pacjent ma mechanicznie wprowadzić przesunięte i uszkodzone tkanki krążka. Pacjent czynnie, ruchem wykonywanie samodzielnie albo z pomocą terapeuty , koryguje zaburzenia struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu

W metodzie McKenziego bardzo ważnym elementem terapii jest profilaktyka nawrotów dolegliwości bólowych. Realizuje się ją poprzez kinezyprofilaktykę, czyli nauczenie pacjenta właściwego wykonywania czynności ruchowych.

Wskazania do terapii:

  • zespół dysfunkcyjny kręgosłupa,
  • zespół posturalny kręgosłupa,
  • zespół zaburzeń strukturalnych kręgosłupa,
  •  niwelowanie bólu związanych
Scroll to Top
Skip to content