NASI SPECJALIŚCI

HELENA JĘDRUSIŃSKA

lekarz medycyny
 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii

AGATA TRAFALSKA

lekarz medycyny
 • Specjalista rehabilitacji medycznej
 • Neurologopeda

TOMEK GAGACZOWSKI

lekarz medycyny
 • Specjalista ortopeda traumatolog

SYLWIA STĘPIEŃ

mgr fizjoterapii
 • Funkcjonalna terapia manualna
 • Terapia Cyriax
 • Terapia obrzękowa dr Asdonka.
 • Neurodynamika kliniczna
 • Techniki tkanek miękkich
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
 • Korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży
 • Thera-band
 • Kinesio-Taping
 • Masaż bańkami chińskimi

EWELINA JANKOWSKA-ZYCH

mgr fizjoterapii
 • PNF
 • Funkcjonalna Terapia Manualna w modelu holistycznym
 • Terapia Cyriax
 • Kompletny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy PODOSCAN 2D
 • Komputerowe badania wad postawy MORA 4G
 • Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
 • Instruktor rekreacji ruchowej z hipoterapii

SEBASTIAN KOWALSKI

mgr fizjoterapii
 • Kręgosłup – diagnostyka i elementy terapii
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • KinesioTaping

JUSTYNA PĘKALA

mgr fizjoterapii
 • PNF
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS
 • Terapia punktów spustowych

JUSTYNA RAINCZUK

mgr fizjoterapii
 • PNF
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Terapia met.McKenziego
 • Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż medyczny niemowlaka
 • Instruktor masażu Shantala
 • Neurobiologiczne postawy integracji sensorycznej
 • Trening relaksacyjny
 • Napięciowe bóle głowy
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Kinesioloy taping

ADAM ĆWIEK

masażysta
 • BODY IMAGE – trójstopniowa diagnostyka ciała
 • Terapia powięziowa w modelu holistyczny -punkty spustowe
 • Terapia powięziowa w modelu holistyczny – wykorzystanie przyborów w terapii
 • Drenaż limfatyczny i kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

STELLA RYMARCZYK

fizjoterapeuta
 • Kinezjologia rozwojowa wg Vojty (IVG)
 • Terapia metodą Vojty w zastosowaniu u dzieci ze skoliozą i wadami postawy
 • Stosowanie metody Vojty w ramach wczesnej interwencji i usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Stosowanie metody Vojty w porażeniu nerwu twarzowego i uszkodzeniach innych nerwów czaszkowych
 • Funkcjonalna ocena dziecka zagrożonego
 • Korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
 • Dziecięcy masaż Shantala
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
 • Wielowymiarowa terapia stóp
 • Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit

DOROTA KĘDZIERSKA

mgr fizjoterapii / oligofrenopedagog
 • Terapia NDT-Bobath
 • PNF w pediatrii
 • Manipulacje wisceralne
 • Terapia cranio-sakralna (czaszkowa-krzyżowa)
 • Wczesna interwencja
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Masaż dla kobiet w ciąży
 • Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji
 • Masaż bańkami chińskimi
 • Thera-Band
 • KinesioTaping

SYLWIA SZEWCZYK

mgr fizjoterapii
 • Leczenie skolioz idiopatycznych , Metoda FED
 • Rehabilitacja medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Fizjoterapia interdyscyplinarna
 • Terapia ręki
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Masaż Shantala
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • KinesioTaping

ANNA PIĄTEK

mgr fizjoterapii
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej wg J.Ayres (SI)
 • Instruktor Masażu Shantala
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym

ZUZANNA PAŁKA

masażysta
 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż głęboki – diagnozowanie i terapia najczęstszych schorzeń narządu ruchu
 • Techniki korekcji przy ograniczeniach ruchomości kręgosłupa
 • Masaż głęboko tkankowy
 • Choreoterapia
 • Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych
 • Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania
 • Masaż Shiatsu

ANNA SOLECKA-KUCAJ

neurologopeda, pedagog
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych, afazji i niepłynności mówienia
 • Diagnoza dziecka z ADHD oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi
 • Wady zgryzu a wady wymowy
 • Podstawy komunikacji alternatywnej dla niemówiących MAKATON
 • Badanie przesiewowe narządu zmysłów
 • Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie terapii
 • SLI specyfika zaburzenia języka

AGNIESZKA ADAMCZYK

logopeda, pedagog
 • Diagnoza i terapia uczniów z dysleksją rozwojową
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Arteterapia

IGA OLSZEWSKA

mgr fizjoterapii
 • Kinezjotaping

EDYTA KOWALSKA

psycholog, terapeuta zajęciowy
 • Wczesna interwencja
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Kurs masażu leczniczego i sportowego
 • Kurs gimnastyki korekcyjnej

AGATA BARANOWICZ

psycholog, pedagog
 • Pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Menadżer jako trener i coach
 • Praktyczna diagnoza psychologiczna

BEATA KUZYNOWSKA-PŁUSA

fizjoterapeuta specjalista ds.rozliczeń
 • Masaż medyczny w MPDz z elementami bandażowania i plastrowania.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Metoda Dobrego Startu
 • Stymulacja polisensoryczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z deficytami w rozwoju umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym

IWONA SKORYK

specjalista ds.planowania i rozliczeń
Scroll to Top
Skip to content