PORADNIA LOGOPEDYCZNA

w zakresie:

  • konsultacji
  • badania
  • porady
  • terapii mowy

wskazania do terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • wady artykulacyjne (brak, zamiana, deformacja głosek np. bełkot, seplenienie, reranie itp.),
  • jąkanie, nierówne tempo mowy, emocjonowana niepłynność,
  • brak mowy lub jej zaburzenia w chorobach mózgu (w mózgowym porażeniu dziecięcym, udarze, parkinsoniźmie, demencji itp. np. afazja, dyzartria),
Scroll to Top
Skip to content