REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU DZIENNYM

Skierowanie wypisują lekarze natępujących poradni:

 • POZ (pediatrycznej)
 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej

Rehabilitacja dzieci z zaburzenaimi wieku rozwojowego w ośrodku dziennym obejmuje:

 • poradę lekarską
 • metody neurofizjologicze (Vojty, NDT-Bobath, SI)
 • metody reedukacji nerwowo-mięśniowej – PNF, Trójwymiarowa terapia stóp)
 • masaże: klasyczny, Shantala,
 • kinezyterapii (ćw. bierne, czynno-bierne, wspomagane, w odciążeniu, izometryczne, z oporem)
 • ćwiczenia specjalne, mobilizacje, manipulacje, wyciągi
 • pionizacja, nauka czynności lokomocji,
 • ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • terapię zajęciową
 • terapię logopedyczną  i neurologopedyczną
 • terapię psychologiczną
Scroll to Top
Skip to content