Dodaj tu swój tekst nagłówka

Porada lekarska rehabilitacyjna dla dorosłych i dzieci obejmuje:

  • ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta – badanie lekarskie;
  • skierowania na konsultację i badania dodatkowe;
  • wypisanie zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz innych zleceń i wniosków;
  • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
  • wystawienie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
  • końcową ocenę procesu usprawniania.

Porada lekarska rehabilitacyjna udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje:

  • ocenę rozwoju psychoruchowego;
  • ocenę rozwoju neurofizjologicznego;
  • ocenę deformacji, cech dysmorfii i ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych;
  • ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem.
Scroll to Top
Skip to content