TERAPIA PEDAGOGICZNA

prowadzona przez PEDAGOGA SPECJALNEGO inaczej OLIGOFRENOPEDAGOGA

to pedagog profesjonalista przygotowany do opracowywania diagnozy, prowadzenia edukacji i terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju np. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta. Zakres pracy to opieka wychowawczo – lecznicza nad osobami
z zaburzeniami rozwoju, odchylonymi od normy, który utrudnia im wyraźnie prawidłowy rozwój
i normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym i społecznym, co wymaga stosowania specjalnych metod, urządzeń, itp.

Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagog specjalny zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

Wskazania do terapii:

  • zagrożenie nieprawidłowym rozwojem z powodu obarczenia czynnikami wysokiego ryzyka okołoporodowego (np. wcześniaki, których rozwój psychoruchowy jest globalnie lub nieharmonijnie opóźniony);
  • opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub umysłowego w przebiegu różnych jednostek chorobowych min.: wrodzonych wad układu nerwowego (np. wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe), zespołów genetycznych (np. zespół Downa), uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, gdzie głównym objawem są dysfunkcje narządu ruchu (np. mózgowe porażenie dziecięce), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy i inne);
  • opóźnienie rozwoju umysłowego ze sprzężonymi kalectwami w zakresie narządu ruchu, zmysłu wzroku lub/i słuchu.
Scroll to Top
Skip to content