METODA VOJTY (IVG)

Opiera się na idealnym modelu rozwoju motorycznego dziecka, w określonych ramach czasowych. Badanie motoryki i reakcji ułożeniowych dziecka pozwala na wychwycenie nieprawidłowości w najwcześniejszych fazach rozwoju dziecka i zastosowanie metody Vojty do terapii. Celem przywrócenia wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów. Metoda ta zwana również uruchomieniem odruchów, jest stosowana głównie profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy. Metoda Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów: przez nacisk
na określone punkty ciała (strefy wywołujące) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju.

Wskazania do terapii:

 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
 • ZOKN, w tym mózgowe porażenie dziecięce, asymetria
 • kręcz szyji pochodzenia mięśniowego i neurogennego
 • niedowady i porażenia kończyn
 • rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • miopatie uwarunkowane genetycznie
 • wady wrodzone – choroby mięsni i artrogrypozy
 • zespół Downa i inne zespoły wiotkie
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • wady postawy – skolioza, wady stóp
 • dysplazja stawu biodrowego
Scroll to Top
Skip to content