PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Zakres proponowanych usług psychologicznych obejmuje następujące obszary:

 • diagnozę psychologiczną dzieci, młodzieży, dorosłych
 • konsultacje psychologiczne
 • terapię psychologiczną
 • psychoedukację
 • doradztwo personalne i zawodowe
 • interwencję kryzysową
 • diagnozę dysfunkcji osób starszych
 • Testy Inteligencji dla dzieci i dorosłych (WAIS-R, WISC-R)
 • szkolenie, warsztaty, treningi dla firm i osób prywatnych
 • dobór personelu na wybrane stanowiska pracy (Assessment Center), badania osobowościowe pracowników

Dla dzieci i młodzieży:

 • diagnozę funkcjonalną i rozwojową dzieci i młodzieży
 • badanie dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii) wydawanie opinii
 • diagnoza gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 • konsultacje psychologiczne
 • praca z uczniem zdolnym
 • doradztwo zawodowe
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

Dodatkowo:

 • Badanie psychotechniczne kierowców
 • Terapia biofeedbeek
 • Diagnoza zaburzeń osobowości dzieci i młodzieży – dla sądów, pracodawców, szkół
 • Szkolenie „Seksualność osób niepełnosprawnych”

 

WSZYSTKIE DIAGNOZY WYKONYWANE NA PROFESIONALNYCH

TESTACH PSYCHOLOGICZNYCH

Scroll to Top
Skip to content