INFORMACJE OGÓLNE

Firma świadczy usługi dla dzieci i dorosłych z zakresu specjalistycznych konsultacji lekarskich, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz konsultacji i terapii logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych. Wszystkie świadczenia realizujemy
w warunkach ambulatoryjnych, ośrodków dziennych i w warunkach domowych.

Zadaniem naszym jest udzielanie świadczeń polegających na kompleksowym postępowaniu, które mają na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Cele i zadania są realizowane poprzez stworzenie bardzo dobrych warunków lokalowych, sprzętowych i poprzez ciągłe szkolenia wykwalifikowanej kadry medycznej, specjalistów rehabilitacji medycznej, ortopedii oraz zespół dyplomowanych fizjoterapeutów, neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów – stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Właściciel

Katarzyna Jodko

Scroll to Top
Skip to content