TERAPIA WAD POSTAWY

Terapia wad postawy polega na przywróceniu prawidłowej  lub poprawie  przyjmowanych nieprawidłowych nawykowych postaw.  Głównymi założeniami proponowanej przez nas terapii jest likwidacja powstałych napięć i zaburzeń równowagi mięśniowo-powięziowej oraz odbudowanie nowych nawyków ruchowych.

Ważnym aspektem prowadzonej terapii jest nabycie świadomości ciała, wyuczenie poprawnego ruchu korekcyjnego. Stawiamy na zmianę nawyków codziennego funkcjonowania. Osiągnięcie tych celów realizowane jest przez naukę dziecka  budowy szkieletu i poznanie głównych zasad jego funkcjonowania. Dziecko uczone jest poprawnie siedzieć i stać, tak aby używało ciała bez utrwalania nieprawidłowych napięć. Żadne ćwiczenia, nawet te wykonywane godzinę dziennie, nie dadzą efektu, jeżeli dziecko wykonując codzienne czynności będzie nadal przybierało nieprawidłową postawę ciała np. siadając do nauki przy biurku na kilka godzin.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy, tworzymy indywidualny program terapii dla każdego pacjenta wykorzystujemy najlepsze metody fizjoterapii oraz osteopatię.