TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Może stanowić zarówno okazję do rozwoju i poznania siebie, jak i do zrozumienia i uporania się z różnymi bolesnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. Istnieje wiele metod i szkół psychoterapeutycznych.

Spotkania z psychologiem polegają na rozmowach.

TERAPIA DOROSŁYCH

Działania psychologa obejmują:

  • Terapię zaburzeń orientacji,
  • Terapię zaburzeń percepcji,
  • Terapię zaburzeń uwagi,
  • Terapię zaburzeń pamięci,
  • Terapię zaburzeń funkcji wykonawczych.

Cel programu:

Poprawa stanu psychicznego osoby rehabilitowanej oraz stymulacja zaburzonych funkcji poznawczych.

Diagnoza stanu psychicznego oraz dysfunkcji powstałych w wyniku zmian chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do rehabilitacji oraz uszkodzenia funkcji poznawczych. Spotkania, podjęcie działań terapeutycznych i rewalidacyjnych w zależności od postawionej diagnozy. Działania terapeutyczne będą obejmowały takie sfery jak: nastrój, samopoczucie, kontrola nad emocjami, motywacja oraz zaburzenia emocji. Działania rewalidacyjne będą dotyczyły głównie stymulacji funkcji poznawczych. Posumowanie działań, ocena stanu psychicznego oraz wskazania do dalszej indywidualnej pracy.