TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna dla osób dorosłych, które wskutek różnych czynników (udary, wylewy, wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.

Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Wskazania do terapii:

  • zaburzenia komunikacji o typie afazji
  • jąkanie
  • opóźniony rozwój mowy
  • inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego