MASAŻ Limfatyczny mechaniczny

MASAŻ Limfatyczny mechaniczny służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym. Jest obecnie najbardziej efektywną metodą leczenia obrzęku. Za twórcę drenażu limfatycznego uważa się Emila Voddera, duńskiego lekarza.

Drenaż limfatyczny pływa na korzystnie na przepływ chłonki, likwidację obrzęków zastoinowych, onkotycznych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych i wody oraz procesów immunologicznych. Stosuje się specjalne aparaty, które działają w taki sposób aby przepchnąć zalegającą chłonkę w kierunku węzłów chłonnych.