INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej “HELIOS” s.c.
powstało 27.10.2005r. w Strzegomiu. Jest firma prywatną świadczącą usługi z zakresu rehabilitacji medycznej zarówno w ramach umowy z NFZ (od 01.01.2006r.)jak i komercyjnie dla klientów indywidualnych, firm ubezpieczeniowych oraz zakładów pracy.

Firma świadczy usługi dla dzieci i dorosłych z zakresu specjalistycznych konsultacji lekarskich, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz konsultacji i terapii logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych. Wszystkie świadczenia realizujemy w warunkach ambulatoryjnych, ośrodków dziennych i w warunkach domowych.

Zadaniem naszym jest udzielanie świadczeń polegających na kompleksowym postępowaniu, które mają na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Cele i zadania są realizowane poprzez stworzenie bardzo dobrych warunków lokalowych, sprzętowych i poprzez ciągłe szkolenia wykwalifikowanej kadry medycznej, specjalistów rehabilitacji medycznej, ortopedii oraz zespół dyplomowanych fizjoterapeutów, neurologopedów, logopedów, psychologów, pedagogów – stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Właściciel

Katarzyna Jodko