NASI SPECJALIŚCI

HELENA JĘDRUSIŃSKA
lekarz medycyny
 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii
AGATA TRAFALSKA
lekarz medycyny
 • Specjalista rehabilitacji medycznej
 • Neurologopeda
SYLWIA STĘPIEŃ
mgr fizjoterapii
 • Funkcjonalna terapia manualna
 • Terapia Cyriax
 • Terapia obrzękowa dr Asdonka.
 • Neurodynamika kliniczna
 • Techniki tkanek miękkich
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
 • Korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży
 • Thera-band
 • Kinesio-Taping
 • Masaż bańkami chińskimi
EWELINA JANKOWSKA-ZYCH
mgr fizjoterapii
 • PNF
 • Funkcjonalna Terapia Manualna w modelu holistycznym
 • Terapia Cyriax
 • Kompletny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy PODOSCAN 2D
 • Komputerowe badania wad postawy MORA 4G
 • Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
 • Instruktor rekreacji ruchowej z hipoterapii
SEBASTIAN KOWALSKI
mgr fizjoterapii
 • Kręgosłup – diagnostyka i elementy terapii
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • KinesioTaping
JUSTYNA RAINCZUK
mgr fizjoterapii
 • PNF
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Terapia met.McKenziego
 • Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
 • Masaż medyczny niemowlaka
 • Instruktor masażu Shantala
 • Neurobiologiczne postawy integracji sensorycznej
 • Trening relaksacyjny
 • Napięciowe bóle głowy
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Kinesioloy taping
ADAM ĆWIEK
masażysta
 • BODY IMAGE – trójstopniowa diagnostyka ciała
 • Terapia powięziowa w modelu holistyczny -punkty spustowe
 • Terapia powięziowa w modelu holistyczny – wykorzystanie przyborów w terapii
 • Drenaż limfatyczny i kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
STELLA RYMARCZYK
fizjoterapeuta
 • Kinezjologia rozwojowa wg Vojty (IVG)
 • Terapia metodą Vojty w zastosowaniu u dzieci ze skoliozą i wadami postawy
 • Stosowanie metody Vojty w ramach wczesnej interwencji i usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Stosowanie metody Vojty w porażeniu nerwu twarzowego i uszkodzeniach innych nerwów czaszkowych
 • Funkcjonalna ocena dziecka zagrożonego
 • Korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
 • Dziecięcy masaż Shantala
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
 • Wielowymiarowa terapia stóp
 • Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit
DOROTA KĘDZIERSKA
mgr fizjoterapii / oligofrenopedagog
 • Terapia NDT-Bobath
 • PNF w pediatrii
 • Manipulacje wisceralne
 • Terapia cranio-sakralna (czaszkowa-krzyżowa)
 • Wczesna interwencja
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Masaż dla kobiet w ciąży
 • Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji
 • Masaż bańkami chińskimi
 • Thera-Band
 • KinesioTaping
ANNA PIĄTEK
mgr fizjoterapii
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej wg J.Ayres (SI)
 • Instruktor Masażu Shantala
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym
ZUZANNA PAŁKA
masażysta
 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż głęboki – diagnozowanie i terapia najczęstszych schorzeń narządu ruchu
 • Techniki korekcji przy ograniczeniach ruchomości kręgosłupa
 • Masaż głęboko tkankowy
 • Choreoterapia
 • Elementy PNF w wybranych jednostkach chorobowych
 • Taping jako terapia wspomagająca tradycyjne metody usprawniania
 • Masaż Shiatsu
AGNIESZKA ADAMCZYK
logopeda, pedagog
 • Diagnoza i terapia uczniów z dysleksją rozwojową
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Arteterapia
EDYTA KOWALSKA
psycholog, terapeuta zajęciowy
 • Wczesna interwencja
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Kurs masażu leczniczego i sportowego
 • Kurs gimnastyki korekcyjnej