REHABILITACJA DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU DZIENNYM

świadczenia realizujemy obejmując wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitacją dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym zwłaszcza należące do grupy:

 • wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi i metabolicznymi układu nerwowego
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. Zespół Downa) i z wrodzonymi wadami rozwojowymi,
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np.dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,

Skierowanie wypisują lekarze natępujących poradni:

 • POZ (pediatrycznej)
 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej

Rehabilitacja dzieci z zaburzenaimi wieku rozwojowego w ośrodku dziennym obejmuje:

 • poradę lekarską
 • metody neurofizjologicze (Vojty, NDT-Bobath, SI)
 • metody reedukacji nerwowo-mięśniowej – PNF, Trójwymiarowa terapia stóp)
 • masaże: klasyczny, Shantala,
 • kinezyterapii (ćw. bierne, czynno-bierne, wspomagane, w odciążeniu, izometryczne, z oporem)
 • ćwiczenia specjalne, mobilizacje, manipulacje, wyciągi
 • pionizacja, nauka czynności lokomocji,
 • ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • terapię zajęciową
 • terapię logopedyczną  i neurologopedyczną
 • terapię psychologiczną