TERAPIA CASTILLO-MORALES’A

Jest zindywidualizowanym programem terapeutycznym, opierającym się na wielu metodach rehabilitacyjnych, głównie jednak na metodzie Castillo Moralesa, integracji sensorycznej i masażu niemowlęcym.

Metoda ustno-twarzowej terapii regulacyjnej polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych  i  klatki  piersiowej,  mięśni   kontrolujących   ustawianie   głowy,   mięśni   twarzy   i  jamy  ustnej.

Wskazania do terapii:

  • asymetrią twarzy-zespołem wad wrodzonych (np. zespół Downa, Pradera Willego, Beckwitha Widemanna, Angelmana, Aperta, Williama, i inne)
  • dziecięcym porażeniem mózgowym
  • autyzmem, mutyzmem, afazją