METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

(Sherborne Developmental Movement – SDM) jest wszechstronna i uniwersalna. Opiera się na naturalnej potrzebie dziecka jaką jest ruch. W to “baraszkowanie” jednakowo zaangażowani są dziecko jak i rodzic czy opiekun.

Ukierunkowanie prostych zabaw ruchowych rozwija trzy aspekty:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
  • świadomości przestrzeni i działania w niej
  • dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywanie bliskiego kontaktu

Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone, bowiem może być stosowana w każdym wieku i bez względu na poziom rozwoju umysłowego, fizycznego i ruchowego.