Klauzula informacyjna dla umów zleceń o dzieło oraz z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. Katarzyna Jodko, Marek Jodko 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
  1. Kontakt z inspektorem danych osobowych : helios.strzegom@wp.pl tel. 74 8563 180
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pan dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 la lub w oparciu o interes realizowany przez administratora.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.