Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. Katarzyna Jodko, Marek Jodko,
  58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
 1. kontakt z inspektorem danych osobowych : helios.strzegom@wp.pl tel. 74 8563 180
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia – na podstawie Art. 6

ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pan dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

 1. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.