Klauzula informacyjna dla monitoringu

 1. administratorem systemu monitoringu jest:
  Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. Katarzyna Jodko, Marek Jodko 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : helios.strzegom@wp.pl tel. 74 8563 180
 2. monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
 3. kategoria danych osobowych: dane wrażliwe.
 4. źródłem danych są rejestratory systemu monitoringu.
 5. odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni.
 7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.