Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. Katarzyna Jodko, Marek Jodko 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
  1. kontakt z inspektorem danych osobowych : helios.strzegom@wp.pl tel. 74 8563 180
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres rekrutacji.
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  5. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.